INCOTERMS sąlygos  reguliuoja santykius tarp pardavėjo ir pirkėjo. Tai priemonė, kuri padeda nustatyti Šalių pareigas ir įsipareigojimus pasirašant pirkimo – pardavimo sutartis.

INCOTERMS sąlygas nustatė Tarptautiniai prekybos rūmai (International Chamber of Commerce, ICC).

INCOTERMS sąlygos yra suskirstytos pagal krovinio transportavimo būdą:

Transportuojant įvairiomis transporto priemonėmis

EXW –  iš įmonės (… vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas savo patalpose ar teritorijoje paruošia krovinį perduoti pirkėjui. Pardavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų pakrauti krovinį į pirkėjo transporto priemonę ir sutvarkyti prekių eksporto muitinės formalumus, jei nesutarta kitaip. Jei sutarta kitaip po santrumpos ,,EXW“ įrašoma „Pakrauta“. Pirkėjas atskirai apmoka krovinio pakrovimo į transporto priemonę pardavėjo patalpose arba teritorijoje išlaidas ir krovinio gabenimo nuo jų išsiuntimo (pakrovimo) vietos iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas. Mažiausius pardavėjo įsipareigojimus numatančios sąlygos.

FCA – krovinys pristatytas iki vežėjo (vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas, sutvarkęs krovinio eksporto muitinės formalumus ir sumokėjęs arba prisiėmęs pareigą sumokėti, eksporto mokesčius, savo sąskaita ir rizika pristato jį į pirkėjo nurodytą vietą (vežėjo arba kitą krovinių terminalą, geležinkelio stotį, jūrų arba uosto sandėlius ar kt.) ir perduoda vežėjui. Visas išlaidas, susijusias su krovinio pristatymu iki pirkėjo nurodytos vietos, apmoka pardavėjas. Pirkėjas apmoka, tarptautinio kerovinio pervežimo nuo krovionio perdavimo vežėjui vietos iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas, taip pat krovinio pakrovimo į vežėjo transporto priemonę, jo perdavimo vežėjui vietoje išlaidas.

CPT  – už transportavimą apmokėta iki… ( paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas apmoka krovinio pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą, pakrovimo krovinių terminale siuntėjo (eksportuotojo) šalyje išlaidas ir, jeigu krovinys gabenamas reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Jis taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl krovinio sugadinimo ar praradimo riziką ir apmoka krovinio iškrovimo paskirties vietoje išlaidas, įskaitant prieplaukos mokesčius, jeigu pagal vežimo sutartį (kontraktą) šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas.

CIP – už transportavimą ir draudimą apmokėta iki… ( paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjo įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir pagal CPT pristatymo sąlygas, tačiau jis papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti krovinį nuo galimo jo sugadinimo ar praradimo transportuojant rizikos. Pardavėjas apmoka visas krovinio gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą krovos ir draudimo išlaidas. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.

DAP – perduota, muitas nesumokėtas ( paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas perduoda krovinį pirkėjui jo dispozicijon jo nurodytoje vietoje. Pardavėjas apmoka visas krovinio gabenimo iki nurodytos paskirties vietos išlaidas, krovinio perkrovimo šalies gavėjos (importuotojos) krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, taip pat sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas taip pat prisiima galimų nuostolių dėl krovinio sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjo dispozicijon pastarojo nurodytoje paskirties vietoje riziką.

 DAT – pristatyta į terminalą, muitas nesumokėtas (paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas perduoda krovionį pirkėjui terminale. Pardavėjas apmoka visas krovinio gabenimo iki nurodyto paskirties terminalo išlaidas, taip pat sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas taip pat prisiima galimų nuostolių dėl krovinio sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjo dispozicijon terminale riziką.

 DDP – perduota, muitas sumokėtas (paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas perduoda krovinį pirkėjui jo nurodytoje šalies gavėjos (importuotojos) vietoje. Pardavėjas apmoka visas krovinio gabenimo iki pirkėjo nurodytos paskirties vietos išlaidas, krovinio perkrovimo šalies gavėjos (importuotojos) krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, sumoka visus už krovinį nustatytus eksporto ir importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, jeigu prekių tiekimo sutartis (kontraktas) nenustato ko kita, sutvarko krovinio eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus. DDP pristatymo sąlygos gali būti taikomos tik tada, kai pagal prekių tiekimo sutarties (kontrakto) sąlygas importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas įsipareigoja sumokėti pardavėjas, o pirkėjas (importuotojas) pateikia muitinei tų muitų ir kitų mokesčių bei rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Transportuojant jūra ir upėmis

FAS  – pristatyta prie laivo borto ( išsiuntimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra ir vidaus vandenimis. Pardavėjas savo sąskaita ir rizika pristato krovinį iki pirkėjo nurodyto laivo pakrovimo vietos išsiuntimo uosto krantinėje arba atgabena ir pakrauna jas į lichterį (savaeigę baržą), iš kurio krovinys perkraunamos į pirkėjo nurodytą laivą. Jis taip pat sutvarko krovinio eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas apmoka tarptautinio krovinio pervežimo nuo nurodyto išsiuntimo uosto iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos, taip pat krovinio perkrovimo į laivą išsiuntimo uoste išlaidas.

FOB – pristatyta ant denio ( išsiuntimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra ir vidaus vandenimis. Pardavėjas pristato krovinį į pirkėjo nurodytą laivą ir apmoka visas išlaidas, atsiradusias iki šio momento. Visi pardavėjo įsipareigojimai laikomi įvykdytais pakrovus krovinį į laivą pirkėjo nurodytame išsiuntimo uoste. Pardavėjas taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas apmoka tarptautinio krovinio pervežimo nuo išsiuntimo uosto iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas.

CFR – kaina ir frachtas (paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos tik transportuojant jūra. Pardavėjas apmoka visas krovinio pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas ir, jeigu krovinys gabenamas reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Pardavėjas taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl krovinio sugadinimo ar praradimo riziką nuo to laiko, kai krovinys pakraunamas į laivą išsiuntimo uoste. Jis taip pat apmoka krovinio iškrovimo paskirties uoste išlaidas, įskaitant prieplaukos mokesčius, jeigu pagal vežimo sutartį (kontraktą) šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas.

CIF – kaina, draudimas ir frachtas (paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra. Pardavėjo įsipareigojimai tokie patys kaip ir pagal CFR pristatymo sąlygas, tačiau jis papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti krovinį nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo transportuojant rizikos. Pardavėjas apmoka visas krovinio gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, draudimo išlaidas, frachtą, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Jis taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.